Fortsatt trykk for nytt fengsel!

— Det er fremdeles viktig at så mange som mulig engasjerer seg for nytt fengsel i regionen! Det sa Gunnar Kvassheim da han sammen med andre stortingsrepresentanter fra fylket besøkte vår del av fylket mandag 30. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gunnar Kvassheim gav uttrykk for at han var glad det var kommet et bredt engasjement i denne saken, og viste til interpellasjoner fra Venstre både i Karmøy og Haugesund. Han pekte på at det også var viktig å sørge for et felles trykk både fra Nord Rogaland og Sunnhordland i denne saken.

Gunnar Kvassheim sa dette som en oppfølging av Haugesunds ordfører, Petter Steens orientering til Rogalandsbenken. Kvassheim viste til sitt eget besøk i fengselet og berømmet det arbeidet de ansatte gjorde for å skape best mulig soningsforhold for de innsatte.

Se video fra møtet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**