Svar på leserinnlegg fra Helge Stiksrud

Hvordan kan vi sammen få til en bedre miljøpolitikk?
Svar på Lidio Domguez innlegg i Ringerikes blad 2. mai
Fra Helge Stiksrud, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lidio Dominguez kommer med en utfordring til Venstre når det gjelder Bondevikregjeringens miljøpolitikk. Han mener at Venstre ikke gjorde nok for miljøet. Det må jeg si meg helt enig i. Venstre fikk ikke gjort nok. Vi skulle gjerne gjort langt mer. Men med tanke på at vi kun hadde to representanter på Stortinget fikk vi utrettet svært mye. Vi klarte nemlig det SV hittil ikke har fått til, nemlig å få med oss regjeringspartnerne våre på en grønnere politikk. Jeg synes derfor det er modig, men unødvendig av Dominguez å angripe Venstre i denne saken.

SV står i dag overfor de samme utfordringene vi hadde i regjering. Nemlig at de er juniorpartner i en samarbeidsregjering. Og det den røde regjeringen har levert av miljøpolitikk så langt har vært begredelig. SV må være stappmett etter all kamelsvelginga.

SV og regjeringen la fram forvaltningsplanen for Barentshavet der det åpnes for oljeboring i noen av de mest sårbare områdene vi har. Venstre i regjering ville aldri gått med på dette. Her må vi sette miljø først. SV og regjeringen bygger nå gasskraftverk som kommer til å slippe ut like mye CO2 som Haiti, Namibia og Albania til sammen(!). Venstre gikk i 2001 ut av regjeringssamarbeidet fordi vi ikke ville være med på å bygge forurensende gasskraftverk. Det sier SV nå ja til. I tillegg har SV og regjeringen kuttet i bevilgningene til kollektivtransport i storbyene.

Jeg kan nevne mange viktige miljøsaker der Venstre har vunnet fram: økt satsing på forskning på alternativt drivstoff, fjerning av avgifter for el-biler, en storstilt satsing på kollektivtransport, større satsing på alternativ eneregi, for å nevne noe.

SV har en vanskelig jobb foran seg når det gjelder å få regjeringen til å satse mer på miljø. Og jeg vil rose dere for insatsen dere legger ned. Vi i Venstre støtter dere i synet på at vi må få til en bedre miljøpolitikk. Problemet er at dere sitter i regjering med to miljøfientlige partier. Det ene er mest opptatt av å gi fradrag for fagforeningskontingent og penger til rally VM, mens det andre er mest opptatt av å drepe ulv og hindre vern. Dette er et vanskelig utgangspunkt, men dere bør allikevel være litt ærlige og spørre dere selv om dere har stått hardt nok på kravene for miljøet.

Jeg lover at jeg som Venstrepolitiker alltid kommer til å sette miljøet først, og det skal vise seg i politikken vår på alle områder. Jeg lover også at jeg vil samarbeide med SV og andre partier og politikere som vil prioritere miljø — det er vår felles framtid det handler om.

Helge Stiksrud, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**