Håp om penger til bybane til høsten

Stavanger Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen og Helge Solum Larsen fikk positive signaler om penger til bybane fra nestlederen i Transportkomiteen, Borghild Tenden. Tenden var på besøk i Rogaland og fikk omvisning både på Forus og Jåttå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Jan Harsem

Etter en hektisk rundreise i fylket fikk Tenden en grundig orientering om bybaneprosjektet ved sjefingeniør i Stavanger kommune, Hans Magnar Lien. Sammen med Tenden var også Jarle Braut, gruppeleder for Venstre i fylkestinget, og stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.

Både Kvassheim og Tenden understreket at bybaneprosjektet også må sees i sammenheng med arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser. Slik var det et utilsiktet sammenfall at FN klimapanel la fram sin tredje rapport i dag.

Borghild Tenden understreket at besøket hadde vært svært nyttig, og at hun nå satt med en konkret forståelse av hvilke problemer regionen strir med. Hun mente at det burde være gode håp om at prosjektet blir tilgodesett med penger når statsbudsjettet legges fram, særlig med tanke på at man allerede har kommet langt i prosjekteringen.

Både Tenden og Kvassheim understreket at Venstre i alle sammenhenger vil være en pådriver for å få realisert prosjektet. Også Jarle Braut understreket at det er viktig at alle involverte parter utøver et sterkt press for å få dette prosjektet gjennomført.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**