Henny Strøm

Henny Strøm er varamedlem til styret i Grorud Venstre. Hun har sittet i flere år i styret og var kumulert 4. kandidat ved bydelsvalget og også kandidat til bystyret i 2007. Å bidra til å redusere klimautslipp og forurensning er det viktigste for Henny Strøm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Henny Strøm

Henny Strøm
Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Henny har bodd på Romsås siden 1973 og trives veldig godt. Hun har tre barn og to barnebarn.

– Jeg er veldig opptatt av av nærmiljøet, sier hun. Henny Strøm vil ha et rent lokalmiljø med nok søppelkasser, benker og beplantning.

– I tillegg til å kjempe for miljøet vil jeg også arbeide for en bedre eldreomsorg, sier Henny. – Vi må sørge for nok sykehjemsplasser, slik at det skal være mulig å få en plass mye tidligere enn i dag for de som vil ha det. Vi må også få flere omsorgsboliger, slik at det blir et godt alternativ for de som ikke lenger kan bo i egen bolig.
Henny Strøm er også opptatt av ungdom, og vil legge til rette for forebyggende arbeid.

Artikkel: Aktivitetshus for alle på Romsås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**