Til innhold
Grorud Venstre på stand ved Grorud senter
Foto: Grorud Venstre

På lag med framtida

Grorud

Grorud Venstre er det grønne og sosialliberale partiet i bydel Grorud. Venstre har alltid kjempet for sosial utjevning, gjennom en sterk offentlig skole og gjennom målrettede tiltak for de svakeste blant oss.

Venstre kjemper alltid for et samfunn der alle kan delta, og er Norges liberale parti. Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi alle har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

Grorud Venstre er særlig opptatt av:

 • At alle i Groruddalen skal få Aker sykehus som lokalsykehus
 • At nytt Oslo kretsfengsel ikke legges på Bredtvet
 • Skape inkluderende møteplasser som bygger tilhørighet og solidaritet
 • Bevare marka og markagrensa
 • Bevare og gi rom for natur og grønne lunger også i bebygde områder
 • Utvikle Huken til et område for friluftsliv, idrett og kultur
 • Sikre trygge og gode barnehager og skoler
 • Sørge for et levende lokalbibliotek som fremhever Groruddalslitteraturen
 • Støtte frivillighet og fellesskap i idrett og lek
 • Sikre et godt tilbud til eldre med vekt på forebygging, medbestemmelse og trygghet

Våre hjertesaker:

 • Den grønne bydelen

  Grorud ligger naturskjønt til, med Lillomarka som nærmeste nabo. Vi har en del flotte grøntområder, og vi har klart å bevare noen få hundremeterskoger. Grorud Venstre ønsker å bidra til at bydelens grønne verdier kommer tydeligere frem, og vil kjempe mot alle som går til angrep på viktige naturverdier.

 • Bydelen for de gode idéene

  Grorud har vokst ut fra industri og næringsvirksomhet, og folket som bor her har mye kompetanse og pågangsmot. Vi jobber for at kreative ildsjeler skal få utløp for sine idéer i sitt eget nærområde, og har blant annet vært ivrige bidragsytere til etableringen av en nabolagsinkubator på Romsås og nytt, bærekraftsfokusert næringsbygg på Rødtvet.

 • Grorud på skinner

  Når bompengebelastningen øker er vi i Grorud Venstre opptatt av å bidra til at det blir billigere å reise kollektivt! Grorud nyter godt av hyppige avganger med T-bane og tog, og det er viktig at folk opplever kollektivtilbudet som effektivt og rimelig. Vi vil jobbe for at alle som ønsker det en dag skal kunne leve bilfritt i vår bydel.

 • En bydel på to hjul

  Sykkelen er et veldig effektivt fremkomstmiddel, også for beboere i vår bydel. Vi er en pådriver for utbygging av nye sykkelveier, slik at det skal bli enda enklere – og ikke minst tryggere – å komme seg rundt på to (eller tre) hjul. Vi jobber dessuten for at det legges til rette for mikromobilitet også utenfor Ring3, for eksempel med bysykler og sparkesykler.

 • En bydel for kunnskap

  Den offentlige skolen er en av de aller viktigste grunnpilarene i et samfunn med små sosiale forskjeller. Særlig i vår del av Oslo, med mennesker fra mange ulike bakgrunner, er lik tilgang på utdanning avgjørende. Vi vil kjempe for at skoletilbudet i dalen og bydelen vår er av høy kvalitet, og at alle får den hjelpen de trenger for å fullføre.

 • En bydel for alle!

  I tillegg til gode barnehager og skoler er idrett og foreningsliv helt avgjørende for et inkluderende og positivt samfunn. Venstre har lansert fritidskortet, og vi gjør det vi kan for å bidra til at alle barn og unge får ta del i fritidsaktiviteter på like vilkår. Vi vil at alle som vokser opp i vår bydel skal få kjenne på mestring, og oppleve at de har mennesker rundt seg som bryr seg!

Våre folk