Film er best på kino!

Rakkestad har en veldig fin kino. Venstre mener at den ikke skal nedlegges, men utvikles!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bjørn Erik Studsrud

Foto: JTG

Rakkestad har en veldig fin kino. Siden 1988, da kulturhuset var på plass, har store og små hygget seg med filmer i alle fasonger og størrelser. De 284 setene gir god plass til beina og man ser godt. Kinoen har gitt et kulturtilbud til rakstingene som mange setter pris på. Det er ikke gitt at et sted som Rakkestad har en kino å tilby sine innbyggere, og minst like viktig, potensielle innbyggere. For at Rakkestad skal bestå og utvikle seg videre, er vi avhengig av at mennesker bosetter seg her med sine familier. Videre blir det viktig å ha noe og tilby de som ser på Rakkestad som et mulig sted å etablere seg. Vi har en meget god barnehagedekning, god eldreomsorg og gode skoler. Dette er et resultat av langsiktig og god tenkning i Rakkestad kommune og av våre folkevalgte. Men unge mennesker i etableringsfasen, og unge familier som ønsker å bygge og bo her, ser også på hva en kommune kan tilby av kultur- og fritidstilbud. Ofte er begrunnelsen for at unge familier bor i byer det kulturtilbudet byen har å tilby. Rakkestad Venstre skal arbeide for at vi får beholde kinoen vår.

En digital fremtid
I løpet av noen få år må Rakkestad kommune ta en avgjørelse om hvorvidt kinoen skal bestå. Kinofremvisning, som vi kjenner den, med store filmruller og lang leveringstid for de små kinoene, er snart en saga blott. Kinoene må gjennom en digitaliseringsprosess. Dette innebærer at filmrullene forsvinner, og filmene lastes ned på en datamaskin og deretter vises digitalt. Dette er en teknologi som filmindustrien ennå ikke har tatt i bruk fordi teknologien ikke har vært god nok. Oppløsningen har ikke vært god nok for det store lerretet. Men nå er tiden snart inne! Dette vil bety en omlegging for Rakkestad kino, og dermed en investering, mest sannsynlig i hundretusenkronersklassen. Filmfremvisere og lydanlegg må byttes ut, men skal kinoen bestå er det ingen vei utenom. De klassiske rullene vil ikke lenger bli produsert og digitalisering av filmer er noe produksjons-selskapene jobber med nå. Det er mye penger å spare for distribusjonsselskapene, naturlig nok, når man ikke trenger å produsere, kopiere og distribuere flere titalls eksempler av en enkelt film. På bakgrunn av dette ser de involverte parter på løsninger der kinoene skal slippe å ta hele regningen selv. Hver kino som ikke blir med på digitaliseringen, betyr tapte inntekter for selskapene.
Hvis Rakkestad Kino blir med på dette, vil det bety mye. I teorien vil det ikke bli uker med venting på nye filmer, slik situasjonen er nå, nettopp fordi selskapene kun produserer et begrenset antall kopier til hver film. I en digital kinoverden stiller alle først i køen! Et av argumentene mot kinoen i Rakkestad er at vi får filmene for sent. Mange har sett filmen i Sarpsborg, Fredrikstad eller de har rett og slett lastet ned sin egen film fra nettet, flere uker før den settes opp på kinoen her. Dette er ikke et argument lenger. Rakkestad Kino kan ha norgespremierer hver helg, hvis man ønsker det. Noen feinschmeckere har også argumentert mot kinoen i Rakkestad fordi lyd- eller bildekvaliteten er for dårlig. Dette vil heller ikke bli et argument lenger. Men nesten det viktigste en fortsatt satsning på kinoen her vil bety, er det signalet vi sender ut, nemlig en kommune som ønsker å satse på et godt kulturtilbud til innbyggerne. I et helhetsbilde er en kino viktig!
Kinosalen blir også brukt av foreninger og lag til forskjellige aktiviteter. I dag er det kostbart for lag og foreninger å leie kinosalen. Det må arbeides med å finne budsjettmessig dekning for lavere utleiepriser.
En digitalisert kinosal vil også by på andre muligheter. Direkte TV sendinger, med Grand Prix og store idrettsarrangementer som eksempler, kan vises i kinosalen. Konferanser, årsmøter, seminar kan holdes av næringsliv og kommune. Det kan arrangeres spillkvelder for unge, i samarbeid med aktivitetssenteret, og så videre. Men dette forutsetter en vilje til å beholde kinoen. Den viljen skal Rakkestad Venstre stå for. Vi håper vi ikke blir alene.

Bjørn Erik Studsrud
Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**