Til innhold
Foto: Øystein Westlie

Se framover med Venstre.

Rakkestad Venstre

Rakkestad Venstre vil ha fart på Rakkestad – og er klare til valget!

Våre viktigste saker er skole og barnehage, miljø, velferd, verdiskaping og kultur.

Vi vil tenke nye løsninger for å gjøre Rakkestad enda bedre rustet for fremtiden, og vi skal sørge for vekst og utvikling slik at nåværende og fremtidige innbyggere skal oppleve Rakkestad som et godt sted å bo.

Rakkestad Venstres fokusområder

 • Skole og barnehage

  Venstre har sterke tradisjoner for å være «skolepartiet». En stemme på Venstre er en stemme på en solid barnehage- og skolepolitikk.

 • Miljø

  Venstre vil ta Rakkestad i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på gang- og sykkelstier, kollektivtransport, og ny teknologi.

 • Velferd

  De fleste har det godt i Rakkestad, men et viktig barometer på hvor godt vi tar vare på våre innbyggere, er hvordan vi tar vare på de svakeste.

 • Verdiskaping

  Rakkestad Venstre brenner for sentrum, næringsutvikling og Rudskogen. For å bidra til økt verdiskapning i bygda ønsker vi å legge til rette for nyetableringer og gründere.

 • Kultur

  Kultur skaper livskvalitet, identitet, og tilhørighet. Vi har et rikt kulturliv i Rakkestad, spesielt gjennom en stor og aktiv frivillig sektor i tillegg til det kommunale tjenestetilbudet. Det ligger også et stort potensiale i å anvende kultur som sentralt virkemiddel for by- og sentrumsutvikling.

 • Kommunestruktur

  Vi tror Rakkestad kan nyte godt av å være en del av en større kommune, og mener våre interesser best blir forstått, prioritert og ivaretatt gjennom en orientering mot Indre-regionen, primært Eidsberg, Trøgstad og Marker. En slik kommune vil kunne bli en av landets viktigste jordbrukskommuner.