Biovarme ved Gjøvik Vidergående Skole

Vi er i dag(19.april), gjennom oppslag i Oppland Arbeiderblad, blitt gjort kjent med
at spørsmålet om biovarme ved nye Gjøvik Videregående Skole skrinlegges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Brev til

Fylkesordfører i Oppland Audun Tron
Ordfører i Gjøvik kommune Kåre Haugen

Vi finner det helt uakseptabelt at et nytt offentlig bygg av slike dimensjoner skal investere i oljefyring. Mens resten av verden med FN i spissen anerkjenner klimatrusselen, dens årsaker og behovet for handling, så vil Oppland fylkeskommune nå øke bruken av fossilt brennstoff! Vi tørr minne om at både Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune har vedtatt en egen klima- og energiplan med mål om å redusere lokale utslipp. Nå vil altså Oppland fylkeskommune bidra til å øke CO2-utslippenen både i Gjøvik og i Oppland.

Her må man se på et samfunnsregnskap og ikke et snevert perspektiv med kwh-pris på strøm eller biovarme.

Vi mener at lokalsamfunnet er en part i saken selv om den videregående skolen eies av fylkeskommunen. Vi nekter, som lokalpolitikere, å være passive avislesere til en så viktig sak. Vi anmoder derfor både ordføreren i Gjøvik og fylkesordføreren om snarest å ta et initiativ i saken.

Når staten ikke greier å la miljøvennlig bioenergi konkurrere med oljefyring, får vi finne egne virkemidler. Årlig får Oppland fylkeskommune store utbytter fra eierandeler i kraftsektoren. Deler av denne gevinsten må vi nå ta i bruk for å gi biovarme i Oppland bedre rammebetingelser.

Dersom fylkeskommunen ikke vil vurdere dette, vil vi be om at Oppland fylkeskommune kjøper klimakvoter på vegne av Gjøvik kommune for å kompensere for utslippene de vil påføre oss.

Med vennlig klimahilsen

Ketil Kjenseth Finn Olav Rolijordet

Link til omtale i OA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**