May-Brith Døssland

May-Brith Døssland er representant for Venstre i bydelsutvalget i bydel Nordre Aker og nestleder i Kultur- og oppvekstkomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

May-Brith Døssland

Foto: Oslo Venstre

May-Brith er 50 år, mor til 3 ungdommer, og bor på Nordberg. Hun er utdannet allmennlærer og jobber på Kringsjå skole. May-Brith har tidligere jobbet 13 år i bank og har også bankfaglig utdannelse.
May-Brith er opptatt av skole- og kulturpolitikk, og spesielt barn og unges oppvekstmiljø i Nordre Aker. Hun har deltatt mye i frivillig arbeid både med korps aktiviteter og barnas røde kors, og ønsker å bidra politisk med å stimulere til økt støtte til frivillig arbeid i bydel Nordre Aker. May-Brith er også opptatt av å ta vare på Nordmarka samtidig som man legger til rette for gode treningsmuligheter for folk. Hun har i mange år vært engasjert med å få en ny svømmehall til bydelen.

May-Brith er nestleder og representant i bydelsutvalget, gruppenestleder for Venstre i BU, leder i Kultur- og oppvekstkomitéen og medlem i arbeidsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**