Torhild Taklo Knutzen

Torhild Taklo Knutzen er BU-representant for Venstre i bydel Nordre Aker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Torhild Taklo Knutzen

Foto: Oslo Venstre

Torhild er BU-representant for Venstre i bydel Nordre Aker, sitter som medlem i Helse- og sosialkomitéen og er varamedlem i Arbeidsutvalget. Hun er medlem i styret i Nordre Aker Venstre og sitter også i Rådet for funksjonshemmede i Oslo som representant for Oslo Venstre, arbeider i en ideell organisasjon og har vært engasjert i bydelspolitikk siden 1990.

Torhild er 64 år, gift, har to voksne barn, to barnebarn og er bosatt ved Ullevål Hageby. Hun var tidligere leder av Nordre Aker Venstre, leder av St. Hanshaugen-Ullevål Venstre og vara, senere fast medlem, til Bydelsutvalget. Torhild er spesielt opptatt av funksjonshemmedes rettigheter og muligheter til deltakelse i samfunnet.

Viktige områder er:
– helse og sosial
– funksjonshemmedes rett til aktiv deltakelse på alle samfunnsområder
– vern og formidling av kulturminner
– vern av trær, "hundremeterskoger", grøntområder og bevare bydelens særpreg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**