Vil ha database for støysaker

– Støy er et miljøproblem som rammer veldig mange i dagens samfunn. Vi har ulike typer støykilder f.eks. veitrafikk, fly, jernbane, industri og støy fra andre næringer. Jeg har derfor nylig tatt opp spørsmålet om etablering av en database for støysaker med miljøvernministeren, skriver Venstres representant Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vera Lysklætt

Foto: Rune Kongsro

Av Vera Lysklætt (V), medlem kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

En oppbygging av en slik database vil være til god nytte for kommunene i behandlingen av støysaker da man her vil kunne finne gode eksempler på hvordan slike saker har blitt håndtert i andre kommuner.

Nyttig
Fylkesmennene er klageinstans for kommunale vedtak innen støy. En del av sakene de får til behandling er kompliserte og prinsipielle, og gjerne med sterke interesser involvert. Utfallene av sakene kan være noe tilfeldig, blant annet avhengig av den sterkt varierende kompetansen i den lokale forvaltningen. Følgene for støyrammede kan bli alvorlige. For kommunale saksbehandlere ville det være nyttig å ha tilgang til støysaker som grunnlag for å behandle tilsvarende saker i egen kommune. Det finnes ikke noe arkiv eller oversikt (over gode eksempler) som kan brukes av kommunene.

Fylkesmennene har på sitt FM-nett en erfaringsbase hvor de kan legge ut eksempler på saker og hvordan de løses. Det er imidlertid varierende grad av utlegging, og ikke alle saker som blir lagt ut. Ifølge et søk på støy ble ingen saker funnet. Erfaringsbasen er dessuten ikke tilgjengelig for andre.

Renner ut i sanden
Fylkesmennene sier at de får svært mange henvendelser på støy. De fleste renner ut i sanden eller blir henvist videre til kommunen. Noen får de tilbake igjen, ofte gang på gang. Saker som behandles i kommunene hører de ikke videre om. De forsvinner eller klagerne gir opp. Noen få går til formell behandling og finner sin løsning. Enda færre blir påklaget og går til fylkesmannen for behandling.

Spørsmålet om et åpent presedensarkiv har kommet opp hos fylkesmennene tidligere, og de mener at idéen er god og at dette kunne være nyttig for kommunene. En slik database der kommunene kan søke i fylkesmennenes saker, bør ligge på et sentralt sted, for eksempel på SFTs støysider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**