Bærbar PC

For å sikre at alle kommunens innbyggere har mulighet til å engasjere seg politisk, og la seg velge inn som kommunestyrerepresentant kom Venstre med følgende forslag. Forslaget har også et miljømessig perspektiv ved at sakspapirer sendes som e-post ikke i papirs form som i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bærbar PC innføres og tildeles kommunestyrerepresentantene etter valget 2007 og link til sakspapirer tilsendes på e-post.

Ordføreren foreslo å utsette saken, som også ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**