Gudrun Jære Hoel

Gudrun Jære Hoel er gruppeleder for St. Hanshaugen Venstre i bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gudrun Jære Hoel

Foto: E. Nikolaysen

Gudrun Jære Hoel er 42 år og jobber som lærer i ungdomsskolen.
Gudrun er opptatt av kunst og kultur og vil jobbe for funksjonshemmedes rettigheter og for at bydelen skal bli tilgjengelig for alle. Hun vil også jobbe for at skolen i Oslo skal bli et godt sted å være for alle, både elever og lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**