Ungdomsutvalg

I forbindelse med sak: “Evaluering av politisk organisering” som var oppe i kommunestyre 20.03.2007 kom Venstre med følgende forlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Re kommune bør ha en strategi som inviterer kommunens ungdommer med til politisk arbeid ved å opprette et ungdomsutvalg med representanter fra 16 år og oppover. Utvalget bør ha innstillingsrett til kommunestyre og høringsrett i saker vedrørende ungdom og nærmiljø.

Ordføreren foreslo å utsette saken, som også ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**