Vil ha åpne møter

Venstre vil at Levanger boligforvaltning KF skal ha føre møtene for åpne dører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunens boligforvaltning som er organisert som et kommunalt foretak fører sine møter for lukkede dører. Venstre foreslo i kommunestyret å endre vedtektene i foretaket til å holde møtene for åpne dører, noe det er anledning til i henhold til kommuneloven. Venstres Karl Meinert Buchholdt fremmet derfor et forslag om at møtene i foretaket skulle gå for åpne dører. Forslaget fikk kun stemmene fra Venstre, Frp og SV.

Bakgrunnen for forslaget fra Venstre er at fra nyttåret 2008 vil all post til selskapet, protokoller og journaler være tilgjengelig for offentligheten på grunn av at en ny offentlighetslov trår i kraft. Selskapet har også en sterk tilknytning til det offentlig siden alle styremedlemmene og varamedlemmene til styret enten arbeider i kommunen eller sitter i kommunestyret.

– Den nye offentlighetsloven ble kjempet gjennom av Venstre i den Bondevikregjeringen, sier Buchholdt. Muligheter for en fri presse og en kritisk offentlighet vil alltid være grunnleggende liberale verdier.

Les møtereferatet fra kommunestyret.

Les den nye offentlighetsloven som trår i kraft 1. januar 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**