Domkirkeplassen: Bred støtte til Venstre i fylkesutvalget

Det var Venstres Jarle Braut som fremmet forslaget om stenging av Domkirkeplassen i fylkesutvalget. Braut fikk bred støtte fra et flertall av de andre partiene for sitt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jarle Braut

Foto: Vidar Grundetjern

– Dette er hjertet i middelalderbyen Stavanger og vil bli byens fineste uterom. En bussfri plass vil knytte gågatearealene rundt Arneageren og Tusenårsstedet sammen med Domkirken og Byparken, sier Jarle Braut til Stavanger Aftenblad.

Braut poengterer at det er ikke er belegg for å hevde at stengigng av Domkirkeplassen vil ha negative konsekvenser for kollektivtrafikken. I gjennomsnitt øke gåavstanden til nærmeste holdeplass med 60 meter når Domkirkeplassen stenges.

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i Stavanger Venstre sier at fylkesutvalgets vedtak er viktig. Han håper på solid flertall når Stavanger bystyre skal behandle saken.

Les mer i Stavanger Aftenblad her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**