Spørsmål om RV32 til samferdselsministeren

Tonje Løwer Gurholt som er felles ordførerkandidat for H, Krf ogV til høstens valg, har stilt samferdselsministeren spørsmål om problemet for de som bor langs RV32 i Siljan nå når tunnelene på E18 er stengt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Siljan Kommune

Rv32 over Holtesletta er ikke hverken i stand til eller ligger slik til at den kan fungere godt som en omkjøringsvei for E18. Innbyggerne i Siljan plages både med støy og redsel for trafikkulykker. Vi har planer klare for en omlegging av denne strekningen, men mangler prioritert plass i Nasjonal Transportplan.

På bakgrunn av dette har Tonje Løwer Gurholt vært på Stortinget og fått stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) til å stille samferdeslministeren spørsmål om det er mulig å styrke beredskapsplanleggingen gjennom økt prioritet av omkjøringsveier for stamvegnettet i forbindelse med rullering av Nasjonal Transportplan.

Spørsmål, bakgrunn og svar kan du lese på Stortingets nettside HER

Svaret var ikke oppløftende.
Samferdeslminsisteren sier at det ikke er økt trafikk på denne strekningen, noe de som bor og ferdes langs veien har en helt annen opplevelse av.
Det er heller ikke satt i verk noen strakstiltak på denne strekningen, slik samferdselsministeren refererer til. I tillegg sier hun at det forventes økt trafikk til sommerferien.

Dette betyr at vi må jobbe knallhardt fra alle lokale partier i Siljan mot fylket og rullering av Nasjonal Transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**