Tråkket feil fra dag én i miljøpolitikken

I går stemte flertallet i Akershus fylkesting, regjeringspartiene AP, SV og Sp sammen med FrP, ned utbygging av den miljøvennlige automatbanen til Fornebu.
– Det er skuffende for dem som har trodd på miljøløftene til regjeringspartiene, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I stedet ble det valgt en bussløsning som vil gi økte klimagassutslipp og dårligere byluft.
– Regjeringspartiene har tråkket feil ved den første konkrete miljøsaken i Akershus ved å samarbeide med Fremskrittspartiet, påpeker Borghild Tenden.

– Det holder ikke med bare store ord i miljøpolitikken. Høye ambisjoner må også følges opp med konkrete tiltak som drar i riktig retning på hjemmebane. At regjeringspartiene nå velger å samarbeide med Fremskrittspartiet i miljøpolitikken bør få varsellampene til å blinke kraftig, uttaler Borghild Tenden.

– Denne konkrete saken er et tydelig eksempel på det vi har sett konturene av, nemlig at det i klimapolitikken legges opp til at man skal fortsette som før, og kjøpe seg fri med kvoter. Gjør vi dette vil Norge stå uten troverdighet. En miljøvennlig baneløsning kunne stått som skoleeksempel på hvordan man skulle gjennomføre en klimavennlig omleggig lokalt, legger Tenden til.

– Det er imidlertid svært viktig at regjeringspartiene ikke fortsetter denne flørten i Stortinget. Fremskrittspartiet hevder at Arbeiderpartiet har stjålet FrPs klimapolitikk. Nå blir utfordringen for regjeringspartiene å vise at dette ikke er tilfelle, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**