Valgkampsamling

Telemark, Vestfold og begge Agderfylkene har i to dager hatt felles valgkampsamling for sine kandidater til høstens valg. Det deltok over 40 stykker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valgkampsamling

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Dette er et ledd i flere ulike samlinger, med hensikt å skolere våre kandidater.
Hovedtema for denne samlingen var generell info om Venstre, valgkampplaner, og hovedsakene miljø og skole.
Det er Venstres Hovedorganisasjon som arrangerer dette i samarbeid med fylkeslagene. Vi vil antagelig ha en oppfølging av denne samlingen med en ny i begynnelsen av august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**