Kaller Fremskrittspartiet for klimakyllinger

Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre og partiets 2. kandidat ved kommunevalget tar et oppgjør med Framskrittspartiets manglende klimapolitikk. Han kaller Framskrittspartiet for “klimakyllinger” i sin blogg “Rett vest”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tore Nilsen

Foto: Vidar Grundetjern

Partiets manglende vilje og evne til å vise politisk lederskap i en situasjon der det åpenbart er påkrevet med politikere som er villige til å ta upopulære standpunkt er nedslående. — Vi har en situasjon der et av landets største partier benekter sin egen samtid og den virkelighet vi alle lever i, sier Tore Nilsen. — Både partiet og dets velgere må konfronteres med sin manglende vilje til å vise ansvar for et større fellesskap.

— Venstre har startet en klimakampanje som har som siktemål å engasjere lokale krefter i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser i den enkelte kommune, sier Tore Nilsen. — Gjennom denne kampanjen vil vi utfordre alle partier og borgere til å vurdere egen atferd og bidra til tiltak og løsninger som vil resultere i reduksjon i utslipp i vår del av verden.

— Vårt samfunn har høstet de økonomiske og sosiale fruktene av en miljøødeleggende atferd gjennom et uttall tiår. Vår velferd og velstand bygger på en utvikling som vi nå ser konsekvensene av. Da har vi en klar forpliktelse til å rydde opp etter oss, sier Tore Nilsen

Haugesund Venstre vil i valgkampen invitere alle krefter med i felles innsats for at også Haugesund blir en positiv bidragsyter for en bedre klimapolitikk. Så gjenstår det å se om Framskrittspartiet lokalt tør mer enn det partiets landsmøte skulle tilsi.

Les bloggen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**