Det blir fellesdistribusjon av valgkampmateriell for alle politiske partier på Ringerike

Ringerike Venstre har tatt initiativ til en felles distribusjon av valgkampmateriell for alle politiske partier i Ringerike til høstens valg. Det er sendt ut invitasjon om et miljøriktig og et klokt demokratisk samarbeid.
Det som er utrolig hyggelig er at alle de øvrige partier, med unntak av Fremskrittspartiet har sagt JA til å delta i dette miljøriktige og demokratiske samarbeid. Les brevet som vi sendte ut, videre i artikkelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ringerike Venstre ønsker med dette å ta initiativ til en felles distribusjon av valgkampmateriell for alle politiske partier til årets valgkamp.

En felles utsendelse av valgmateriell har en miljømessig stor gevinst, i stedet for at alle partier kjører rundt til alle hustander, hver for oss, for postkassedistribusjon av materiell, kan vi nå alle hustander på en mer hensiktsmessig miljøriktig måte.

Ikke med brevduer, men miljøriktig

Foto: Roar Olsen, Ringerike Venstre

Felles utsendelse vil samtidig ha en positiv virkning på våre velgere som får all informasjon, om alle partier i en felles konvolutt.

Ringerike Venstre tror og vet at dette er løsningen for en større interesse for velgerne.
I Ål kommune hadde man en felles distribusjon til forrige valg, noe som var positivt for alle.

Fellesdistribusjonen av valgmateriell gir også alle partier en stor kostnadsbesparelse.
Noe som igjen gir en mindre arbeidsmengde for partienes lokalkandidater og medlemmer.

Ringerike Venstre tror også at en slik samkjøring vil gi økt valgdeltakelse og en slik distribusjon er en klok demokratisk løsning både for partiene og for velgerne.

Kanskje vi kan søke Ringerike Kommune om økonomiske midler til denne fellesdistribusjon.

Med vennlig hilsen
Ringerike Venstre
Roar Olsen
Sekretær og web.ansvarlig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**