Miljøløsning i Hell?

FRP har nettopp avsluttet sitt landsmøte i Hell og ut fra den engelske betydningen av stedsnavnet er dette visstnok navnet på et sted hvor man ikke behøver å tenke på klimakvoter og oppvarming .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Litt mer naivt blir det derimot når partiformannen sier at "folk flest" i Hell og landet for øvrig ikke behøver å foreta seg noe for å bedre den miljømessige situasjonen vår klode er kommet i. Neida, Norge er jo et så lite land at det bidraget til klimautslipp vi står for er uten betydning. Så en konklusjon om å la oss leve som før her hjemme, og i stedet bidra med kvotekjøp som Norges eneste svar på miljøproblematikken er nedslående.

Venstres klimakampanje. Logo.

Hvis vi ikke alle handler nå, vil verden om noen år få oppleve en ny type flyktninger; miljøflyktningene. Dette er innbyggere av vår planet som ikke lenger har noe sted å bo som følge av bl.a. økt vannstand, tørke etc. Har vi ikke et felles ansvar og bør ikke ledende rike nasjoner vise engasjement?

At også det største regjeringspartiet langt på vei ser ut til å basere sin hovedinnsats på klimatrusselen med kvotekjøp utenlands gjør jo ikke saken bedre.

Å hevde at Norge er et lite land med begrenset forurensning er jo også en sannhet med modifikasjoner. Vi er blant de større olje -og gass eksportørene, og således bidrar til at fossilt brennstoff forbrukes med rekordfart. Vi bør da som en ledende teknologisk nasjon vise at vi også er engasjert i å finne gode løsninger og gå foran i kampen mot klimatrusselen.

Vi må alle bidra, fra den enkelte innbygger til det offentlige i regi av stat og kommune. For å få dette til må det en holdningsendring og bevisstgjøring til hos oss alle. Og holdninger kan ikke kjøpes i kvoter, heldigvis.

Vi skulle så gjerne sett at alle de politiske partiene i Norge kunne enes om å få til en felles innsats og strategi for å få til en reduksjon i utslipp av klimagasser også innenfor egne grenser. Det positive er at det ikke for sent.

Med handling nå kan framtida bli en ren fornøyelse!

Vear, 14. mai 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**