Årsmøteuttalelse fra Meløy Venstre: Grønne tunneler!

Årsmøteuttalelse fra Meløy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøteuttalelse fra Meløy Venstre.

Grønne tunneler!

Meløy Venstre vil påpeke konsekvensene av den enorme gjengroingen av kulturlandskapet.

Kulturlandskapet vi var vant til å se når man dro gjennom bygdene er borte. Der det før var utsiktsposter, beitemarker, åpne enger eller jorder er det i dag kratt og løvskog. Områder med både kulturhistorisk verdi og fjellområder med rekreasjonsmuligheter blir ufremkommelige. Ikke bare at det gjør noe med trivselen generelt for de fastboende, men også opplevelsen for turistene, som kan være en viktig næringsvirksomhet i kommunene, blir sterkt forringet.

Meløy Venstre mener at dette er blitt et så stort problem at bøndene ikke kan ta på seg hele ansvaret for å holde det norske kulturlandskapet i hevd. Landskapet er et kollektivt ansvar og staten bør snarest inn med effektive midler som kan løse disse problemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**