Bodil Irene Nordjore

Bodil Irene Nordjore er tredje kandidat på fylkestingslista til høstens valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bodil Irene Nordjore

Bodil Irene Nordjore
Foto: John Straume, Varden

Hvorfor Venstre, Bodil?

Ein av dei viktigaste grunnane til at Venstre er viktig for meg, er at det er stor takhøgde og rom for mange grunnverdiar utan at nokon er fordømande. Det er rom for utvikling og også rom for å utvikle det tradisjonelle til noko som kan få nytt liv og nye mogelegheitar. Eg trur at både by og land treng å tenkje attende på historia for å utvikle framtida.


Utfordringar for Telemark:

Alt heng i hop med alt. I fylket vårt er det viktig å sjå på Telemark som eit heilskapleg fylke. Heile fylke er like naudsynt for alle. Dette gjeld kultur- natur og kunnskapsbygging.

Om korleis taka vare på og utvikle fylket vårt:

* I eit reisemålsland som Noreg, er det viktig at telemark tek varepå og nyttar tradisjonar og kulturbasert reiseliv som næring på ein kvalitativ måte.

* Vegane er like viktige i øvre delar av fylket som i nedre om det skal hange i hop for alle hyttefolka!

* Det lyt setjast av alvorleg mykje midlar til å rydde kulturlandskapet vårt, om ikkje gror fylket att av lauvskog.

* Satsing på primærnæringar i eit heilskapleg perspektiv.

* Utvikling av goe næringsvegar for distrikta

* Sats på kunnskapen

* Rydding av kulturlandskap

* Vegane

* Fast og godt grep om rovdyrforvaltninga i høve til husdyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**