Fortsetter hvileskjæret for forskning og høyere utdanning

– Med dette forslaget til revidert nasjonalbudsjett stadfester den rødgrønne regjeringen sitt hvileskjær for forskning og høyere utdanning. Det innebærer heller ingen styrking av lærerne og en satsing på kunnskap i skolen, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ingen satsing for fremtiden

Dokument, program

Foto: Microsoft

Venstre hadde håpet at regjeringen skulle rette opp de dramatiske kuttene i universitets- og høgskolesektoren, men må konstatere at de rødgrønne fremdeles ikke ser verdien av høyere utdanning og forskning.

– Forskning og høyere utdanning var taperne i inneværende budsjett, og jeg hadde forventet at Djupedal ville rette opp noe av skaden han har gjort i forbindelse med revidert budsjett. Det skjedde altså ikke, og vi fikk nok en påminnelse om at at tittelen statsråd Djupedal har tatt er mange hakk for stor for han, sier Dørum.

Glemmer kunnskap og innovasjon
– De rødgrønne fortsetter sin satsing på barnehager og frukt og grønt, men glemmer det som kanskje er viktigst, nemlig å satse på kunnskap og innovasjon. Vi trenger flere lærere, vi trenger kompetanseheving og vi trenger en styrket satsing på forskning, kunnskapsbasert næringsliv og høyere utdanning. Det er dette som skal sikre felleskapet i fremtiden, understreker Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**