Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer er den ene av Venstres to fylkestingrepresentanter i inneværende periode, og han er også leder i Kragerø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer
Foto: Aslak Thorsen, Varden

Hvem er du?
Jeg er 59 år og bor i Tallakshavn i Kragerø.
Jeg er gift med Bente og det er 3 barn i huset.
I tillegg er det en hund, en fugl og 2 katter. Jeg har sittet 6 perioder i kommunestyret i Kragerø og 3 perioder i formannskapet.
Jeg er en av Venstres to representanter i Telemark Fylkesting og jeg sitter i fylkesutvalget i Telemark. I Fylkestinget er jeg felles gruppefører for Høyre, Krf, Sp og Frp som har flertall i Fylkestinget.

Hvorfor Venstre?

Venstre har tro på menneskets frihet, kreativitet og ansvarsfølelse. Dette grunnlaget kan gi et åpent, desentralisert, dynamisk og mangfoldig samfunn med stor grad av menneskelig vekst.Det er samspillet og balansen mellom demokratiet, rettsstaten , markedsøkonomien og det sivile samfunnet som skaper dynamikken og mulighet for menneskelig vekst.

Hva vil du bidra med i fylkestinget ?
Fylkestinget vil jeg bidra med
– en forpliktende klimaplan slik at vi regionalt tar vår del av ansvaret for å bli en bærekraftig region/fylke.
– opprettholde trykket mot Stortinget for å få bygget Eidangertunnellen.
– Gi Telemark landets beste videregående skoletilbud.

Hvilke utfordringer har Telemark?
– sikre næringsutviklingen i hele fylket.
– sørge for at færre elever i den videregående skolen faller fra uten å ha et alternativt tilbud å gå til.
– videreutvikle kollektivtilbudet i Grenland med bl a planlegging av bybane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**