Leserinnlegg av Mari Ann Bjørkli: Storebror ser deg!

Storebror ser deg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Storebror ser deg!

Borgamasten

Foto: Tore RYkkel

Det er ikke ukjent at EU trår direktiver nedover hodene våre, men MÅ vi virkelig godta alt? Det siste nå er et såkalt trafikkdatadirektiv hvor vår bruk av telefon, internett og e-post skal nøye overvåkes. Dette overvåkingsdirektivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det ringes til, når og hvor og i det hele tatt .. De samme opplysningene gjelder også for SMS og e-postbruk. Formålet er å bekjempe kriminalitet.

E-post og telefon er jo vår generasjons form for kommunikasjon. Skal ikke vi som frie borgere ha rett til private samtaler uten å tenke på om vi blir overvåket? Det må da være andre og bedre måter å bekjempe kriminalitet på enn å gripe inn i borgernes rett til privat kommunikasjon. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe er et alvorlig brudd på grunnleggende liberale rettsprinsipper.

Irland bestrider lovligheten i vedtaket og tar muligens saken til EF-domstolen. Får de medhold der vil ikke direktivet være EØS-relevant og således ikke gyldig i Norge. Regjeringen bør snarest vise sin støtte til Irland i denne saken. Stoltenberg-regjeringen har i Soria-Moria lovet en aktiv Europa-politikk. Ja vel! Da må den ikke sitte passiv å se på hva som skjer, men ta i bruk alle virkemidler for å stoppe denne planlagte overvåkingen av lovlydige borgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**