Savner konkrete tiltak for biodrivstoff

Det er positivt at regjeringen har tallfestet mål for satsingen på klimavennlig biodrivstoff, men det var skuffende at regjering ikke kom med tiltak som monner. Med det tempoet regjeringen har i denne satsingen vil Norge forbli forbikjørt og parkert på dette viktige området, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har foreslått en rekke tiltak for å øke bruken og tilgangen på biodrivstoff. Avgiftslette for biler som kjører på biodrivstoff er ett av forslagene.

– Derfor var det positivt at regjeringen innførte avgiftslette på miljøbiler som bruker biodrivstoff. Det vil imidlertid fremdeles være vanskelig for folk å få tak i drivstoff til bilene. Venstre hadde derfor forventet at regjeringen kom med minst to konkrete tiltak som ville økt tilgangen på biodrivstoff samtidig, uttaler Tenden.

– Et omsetningspåbud for oljeselskapene burde vært innført. SFT har allerede laget et forslag til en slik ordning på oppdrag av den forrige regjeringen hvor Venstre deltok. For å gjøre miljødrivstoff billigere burde miljøbensinen bioetanol vært fritatt for bensinavgift når den blandes inn i bensin, påpeker Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**