Spørsmål til ordføreren: Tilleggsbevilgning

Spørsmål til ordføreren: Tilleggsbevilgning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmål til ordføreren den 30.11.06.

Ordfører.

I forrige kommunestyre vedtok et enstemmig kommunestyre å tilleggsbevilge kr 462 600 til Undervisningsseksjonen. Det ble vist til saksframlegg hvor det gikk fram at det var behov for penger til iverksetting av spesialundervisning i hht. sakkyndig vurdering og at det var forventet utgifter ved nye tilrådinger.

Meg bekjent er det ikke noen skoler som har fått flere ressurser etter kommunestyrets vedtak.

Hva er disse pengene blitt brukt til?

Mari Ann Bjørkli, Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**