Åpner for assistert befruktning for lesbiske

Venstres Trine Skei Grande vil i arbeidet med ny ekteskapslov åpne for å likestille lesbiske par med heterofile, når det gjelder assistert befruktning. – Dette innebærer at Venstre vil stoppe forskjellsbehandlingen av lesbiske i dagens lovverk, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

I forbindelse med ny ekteskapslov reises spørsmålet om homofile og heterofile par skal likestilles om retten til assistert befruktning. Saken ble sendt ut på høring fra regjeringen 16. mai. Det foreslås endringer i blant annet ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. Departementet foreslår samtidig at partnerskapsloven blir opphevet.

Felles ekteskapslov
Med et evt. flertall i Stortinget, vil den nye ekteskapsloven gi homofile og lesbiske par de samme juridiske rettigheter som heterofile.

– Gi staten det staten skal ha, og Vår herre det som Vår herre skal ha. Dette innebærer at staten legger de juridiske rammene, mens Kirken foretar velsignelsen for de som ønsker det. På denne bakgrunn vil Venstre i motsetning til regjeringen, skille det juridiske og seremonielle ved inngåelse av ekteskap, sier Trine Skei Grande.

Venstre mener det er behov for en felles ekteskapslov. Samtidig slår Skei Grande fast at det er viktig å ikke tvinge trossamfunn til å gjøre noe de ikke synes er riktig.
– Prinsipielt sett er det behov for en opprydding mellom jussen og det seremonielle. Det er imidlertid uaktuelt for Venstre å dirigere trossamfunn, slår Trine Skei Grande fast.

Assistert befruktning
Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. For Venstre er respekt for ulike valg viktig. Venstres stortingsgruppe har også hatt foreløpige drøftinger rundt andre spørsmål som reises i en felles ekteskapslov.

– Et klart flertall har konkludert med at Venstre ut i fra en prinsipiell vurdering vil likestille lesbiske par med heterofile, når det gjelder assistert befruktning. Dette innebærer at Venstre vil stoppe forskjellsbehandling av lesbiske i dagens lovverk, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Hun legger til at det er liten grunn til å tvile på at lesbiske par kan gi den samme varme omsorg som heterofile. Stortingsgruppen kommer ikke til å legge føringer for representantenes avstemming på dette punkt.

Rett til å kjenne sitt opphav
Hun legger til at for Venstre er det å kjenne sitt opphav en grunnleggende rettighet.
– Derfor synes jeg det er helt avgjørende at ved donasjon av sæd, må barnet fra et gitt tidspunkt ha mulighet til å kunne få informasjon om sitt biologiske opphav. Derfor ønsker ikke Venstre å tillate anonym sæddonasjon, påpeker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**