Må ta hensyn til barn!

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt holdt innlegg i Odelstinget i dag i forbindelse med en revidering av Utlendingsloven. Lysklætt sa at hensyn til barn må telle mer enn det gjør i dag når utlendingsmyndighetene skal omgjøre egne vedtak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Skammer meg
Lysklætt tok spesielt opp utvisningen av nigeriansk familiefar som en viktig prinsippsak når det gjelder omgjøring av utvisningsvedtak.
– Det er vel flere enn meg som skammer seg når vi leser i avisen om at en familiefar som jobbet noen få måneder uten arbeidstillatelse blir utvist fra Norge med innreiseforbud i fem år. Tilbake sitter kone og et lite barn, sier Lysklætt.
Hun vil imidlertid ikke bagatellisere bruddet på utlendingsloven.
– Det kan godt tenkes at det i utgangspunktet faktisk var riktig å utvise denne mannen. Men når han underveis får barn og etablerer seg som en familiefar — ja, da er det mye som tyder på at det foreligger så sterke menneskelige hensyn at utlendingsmyndighetene burde omgjøre vedtaket, sier Venstre-representanten.

Hender, leie

Foto: Microsoft

Skal vektlegge barn
– Regjeringen har flere ganger uttalt at det skal legges sterkere vekt på barn i utlendingssaker. Det er noe vi i Venstre setter pris på. Blant annet støtter vi regjeringens instruks til UDI og UNE om å stille i bero behandlingen av asyl eller oppholdssaker som berører barn. Vi regner med at dette hensynet følges opp i forslag til ny utlendingslov og i forskrifter. Men noe som bekymrer meg er at det i praksis likevel ikke tas tilstrekkelig hensyn til barn, sier Lysklætt.
Hun støtter dermed endringene som er varslet, men håper at regjeringen også følger opp i praksis.
– Forvaltningens adgang til å omgjøre egne vedtak er en viktig sikkerhetsventil for at ikke gale vedtak blir stående. For av og til endrer omstendigheter seg etter at vedtak er fattet og da er det viktig at forvaltningsorgan, også utlendingsmyndighetene, kan se på saken på nytt og omgjøre vedtaket, avslutter Lysklætt.

Les innstillingen til Odelstinget her
Les oppslag i Oppland Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**