Stillingar valkampen 2007

Hordaland Venstre har ledig 50% stilling som organisatorisk valkampsekretær og
Bergen Venstre har ledig 50% stilling som valgkampsekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


ORGANISATORISK VALKAMPSEKRETÆR – 50% STILLING

Hordaland Venstre har ledig ei 50% stilling som organisatorisk valkampsekretær i valkampen 2007.
Arbeidsoppgåvene vil vera å pakka og senda ut valkampmateriell, kontakt med lokallag, svara på henvendingar og anna praktisk arbeid knytt til valkampen.
Søkjarar bør ha god ordenssans og noko røynsle frå liknande arbeid.
Arbeidsperiode vert: juni og august, og til og med 14. september (10 veker).
Lønssteg 20.
For meir informasjon, kontakt fylkessekretær Torhild L. Holgersen på tlf. 55553060/41327958.
Send kortfatta søknad med CV/referansar innan 25. mai til: [email protected]

___________________________________________________________________________

VALKAMPSEKETÆR – 50% STILLING

Bergen Venstre søker valgkampsekretær for valgkampen 2007.
Valgkampsekretæren skal ha det daglige ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valgkampen i Bergen.
Oppgavene vil bl.a. være: ansvar for drift av valgbod, motta, formidle og svare på henvendelser, pakking av valgmateriell, planlegge og gjennomføre valgkamprelaterte oppgaver.
Det blir stilt krav til at søkere må kunne arbeide i et hektisk miljø og tidvis under tidspress.
Søkere må kunne beherske vanlig IT verktøy.
Arbeidsperiode: 1. august til og med 14. september (6 uker).
Lønnstrinn 20.
For nærmere opplysninger, kontakt Anders Skoglund på tlf. 99723305.
Send kortfattet søknad med CV/referanser innen 25. mai til: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**