Kandidaten Sølvi Gressgård

Sølvi Gressgård er medlem i styret i Karmøy Venstre. Hun er utdannet sykepleier og arbeider innenfor LAR- programmet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sølvi har et ærlig sosialpolitisk engasjement, og brenner for at alle som har ‘falt utenfor’ skal få en ny mulighet. Rusomsorg, psykiatri og fattigdomsbekjempelse er de viktigste sakene. Hun har også et sterkt engasjement mot alle former for diskriminering.

Sølvi2011

Foto: asnjørn

– Jeg vil stå på for at eldrepolitikken som Venstre har skal gjennomføres, sier Sølvi Gressgård.
– Lærerrollen skal avbyråkratiseres, og at læreren skal bruke tiden på undervisning.
– Legge til rette for dagsenter som er åpne i 12 timer.
– Tilby innbyggerne gratis ENØK rådgivning.

Sølvi stiller opp for andre gang ved kommunevalget til høsten som 2. kandidat på Venstres liste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**