Regionale samlingar

I samband med at valkampen no nærmar seg vert det regionale samlingar
29. mai på Nordfjord Hotell på Eid
31. mai på Hofslund Hotell i Sogndal
05. juni på Flora Samfunnshus (Ytterøyane assistenten) i Flora

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sogn og Fjordane Venstre
v/ nettverkskontakt Marta Kvikne

Til alle lokallag, fylkestingskandidatar, fylkestingsgruppa, styret og
Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen


REGIONALE SAMLINGAR

Tidsrom for alle møta er 18.00 — 20.30.

Program for møta er:
Presentasjon av førstekandidaten vår, Marit Barsnes Krogsæter
Presentasjon av den lokale kandidaten
Presentasjon av den sentrale valkampen v/ fylkesleiar Atle Winjum
Presentasjon av den lokale valkampen v/ Marit Barsnes Krogsæter

I tillegg vert det høve til å koma med innspel på saker fylkestingskandidatane bør fronte.

Alle lokallag vert på det sterkaste oppmoda til å møta opp med så mange som råd både frå styre og med kandidatar til kommunestyrevalet.

Det er fint om de kan melda tilbake til meg om kor mange kvart lokallag kjem til å stilla med.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Venstre
v/ Marta Kvikne
nettverkskontakt
[email protected]
tlf 90 800 314

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**