Vil ha vaktmester for eldre

Tilbudet om vaktmestertjenester som i dag gis i kommunene, er svært begrenset og Venstre ønsker en utvidelse av dette tilbudet. Dette vil sette eldre mennesker i stand til å leve et verdig liv i sitt eget hjem så lenge helsen tillater det, og det offentlige kan dessuten spare store summer på å hjelpe de eldre til å bo lengre hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre er opptatt av at det forebyggende helsearbeidet må ha konkrete målsettinger om å redusere skader og fallulykker hos eldre mennesker. Dette krever at forebyggingsperspektivet er en integrert del av samfunnsplanleggingen. Dersom vi fikk 20 prosent av de eldre til å bo hjemme lengre så vil det trolig bli milliardinnsparinger i samfunnsregnskapet, sier helsepolitisk talsmann i Venstres stortingsgruppe Gunvald Ludvigsen.

Ulike behov
– Eldre har ulike behov. Tilbudene og ytelsene eldre mennesker mottar, må derfor i størst mulig grad tilpasses den enkelte. Eldre som får vanskeligheter med å klare seg selv, må i den grad de selv er i stand til det, få velge mellom hjemmebasert omsorg, eldreboliger i tilknytning til fellestjenester, eller institusjon og institusjonsbasert omsorg, sier Ludvigsen.

Eldre

Foto: Microsoft

Alle som trenger hjelp i hverdagen, må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder så vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig.

– En styrking av tilbudet om hjelp til enkle dagligdagse gjøremål som f.eks lyspæreskifting, vil være skadeforebyggende og en mulighet for å hindre lårhalsbrudd og andre fallulykker som rammer mange eldre, sier Ludvigsen i Helse- og omsorgskomiteen.

Venstre har fremmet følgende forslag:
Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at kommunene, enten ved egen virksomhet eller anbud, gir tilbud om vaktmestertjenester til eldre, slik at flere eldre kan bo i eget hjem lenger. Stortinget ber videre Regjeringen legge til rette for at eldreboliger og seniorboliger bygges med tilhørende vaktmesterleiligheter, slik at eldre i større grad kan bo hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**