Salg av Hydro Polymers

Det å få trykt noen få linjer av et svar på et komplisert spørsmål, blir aldri bra. Jeg føler derfor behov for å utdype det jeg ble referert på i Varden i går om salget av Hydro Polymers. Slik at man ikke sitter igjen med at min mening er at det er helt likegyldig hvem som eier en bedrift, bare de har fokus på å opprettholde arbeidsplassene og videreutvikle bedriften.
Det er kun ett av mine poeng, og bare en liten del av svaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Industri

Jeg forstår skuffelsen hos de ansatte hvis de for få dager siden hadde fått signaler om at det gikk mot børsnotering. Usikkerhet og mangel på åpenhet i slike prosesser er svært uheldig. En bedrift er avhengig av å ha med de ansatte på laget, dersom man skal lykkes. Det er de ansatte som er den største ressursen med sin kompetanse.

Venstre har lansert et forslag i Stortinget som ville stimulere ansatte til aksjekjøp i egen bedrift og dermed sikre en viss kontroll over eierskap og utvikling. Det ble nedstemt av regjeringen. Det er beklagelig, fordi ansatte som medeiere er en viktig faktor for at en bedrift kan lykkes.

Det er synd at Norge nå selger ut sin industrielle kompetanse. Et petrokjemiselskap med norske eiere, og gjerne de ansatte, er mer fornuftig i forhold til å beholde viktig kompetanse i Norge og videreutvikle den her med de ringvirkninger det får.

Det viktigste nå er at den nye eieren ønsker å satse på industriell utvikling i Norge og Grenland. At vi får gassrørledning til Grenland og leveranser både til Hydro Polymers og Borealis. Og at prosessen videre blir med de ansatte på laget i full åpenhet, dialog og medbestemmelse. Slik vil navnet på eieren bli mindre avgjørende og innsatsen for å lykkes med bedriften større.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

Innlegget står i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**