Ola Elvestuen innleder om kollektivløsninger og byutvikling. Åpent medlemsmøte 7. juni kl 19:30

Venstre kjennetegnes av et oppriktig miljøengasjement både i Ullern og i bystyret. Sentralt i dette engasjementet står opprusting av kollektivtrafikken og god byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Møtet er åpent for alle og holdes i St. Edmunds vei 45. Påmelding innen 4. juni til [email protected]. Velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**