Senterpartiet svikter siderprodusentene

Venstres forslag om enklere regelverk og bedre rammevilkår for produsenter av øl og cider ble i dag nedstemt av regjeringspartiene og KrF på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er en trist dag for siderprodusentene som alle sammen har hatt store forventninger til at Stortinget i dag kunne fatte fornuftige vedtak som ville gjøre hverdagen deres enklere og stimulert til videreutvikling av produktene og bedriftene sine, gjennom bedre rammevilkår og et enklere regelverk, sier stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen

Senterpartiet snudde
– Jeg hadde faktisk tro på at Venstre kunne samle bred støtte i Stortinget. Signalene de lokale produsentene har fått fra representanter fra regjeringspartiene har vært positive. Til avisa Nationen tidligere i vår sier saksordfører Skjælaaen fra Senterpartiet følgende: "- Jeg er i utgangspunktet slett ikke negativ til det Venstre foreslår, Dette fortjener absolutt en grundig behandling. Nyskaping og innovasjon krever kanskje også et nytt regelverk på noen områder. Vi må ikke legge unødvendige hindringer i veien for at folk i Bygde-Norge skal lykkes."

-Men når vi nå har fasit på bordet ser vi at regjeringspartiene nok en gang gjemmer seg bak en teknokratisk begrunnelse når dei velger å stemme mot fornuftige fforslag heller enn å hjelpe de som vil opp og fram. De som vil skape noe basert på lokale råvarer og lokal historie og tradisjon. Ikke har Venstre sitt forslag nevneverdige økonomiske konsekvenser, heller, sier Ludvigsen.

– Venstre er svært skuffet. Ikke minst over Senterpartiet som lokalt er helt enig med Venstre. Som har tatt til orde for de samme endringene i kommunestyrer og fylkesting. Senterpartiet mener faktisk både at "Det bør være mulig å lage regler som er tilpasset småskala alkoholproduksjon uten at det i uforsvarlig grad reduserer formålet med norsk alkoholpolitikk" og i salen idag at Venstres forslag om det samme vil være brudd på formålet med norsk alkoholpolitikk. Uforståelig, sier Ludvigsen

Lokal produksjon
– Satsing på lokal produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer vil være ein viktig og avgjørande bidragsyter for framtida for norsk landbruk, reiselivsnæring og ikke minst levende og aktive bygdesamfunn i hele landet, sier Gunvald Ludvigsen.

– Vi hører stadig at dette er viktig også i regjeringspartiene sine festtaler. Men når det kommer til stykke stemmer de imot forslag som kunne bidra til å nå disse målene. slik som også i dag, dessverre, avslutter Ludvigsen.

De ulike forslagene fra Venstre:

Siderprodusentene skal ha lov til å informere om produktene på sine egne nettsider, slik Vinmonopolet har mulighet til. Avvist mot stemmen til Venstre, Høyre og Frp.

Automatisk rett til prøvesalg gjennom Vinmonopolet sitt distribusjonsnett.
Avvist mot stemmene fra Venstre og Frp.

Mulighet til demonstrasjonssalg ved turist-besøk på siderfabrikken.
Avvist mot stemmene til Venstre, som ville tillate salg av inntil en liter, og Frp (ingen avgrensing).

Fritak for alkoholavgift for de første 4000 liter i årsproduksjon. Avvist mot Venstre sine stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**