Ikke flytt Ammerud fysioterapi!

I Groruddalen Avis, 14. mars slår brukerne av Ammerud Fysioterapi ring om fysioterapeuten sin, Raj Narula. Bakgrunnen for dette er at Narula er oppsagt fra sine lokaler, med den begrunnelse at lokalene skal benyttes til ungdomsarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Foto: E. Nikolaysen

Grorud Venstre sitter som kjent ikke i Bydelsutvalget, noe vi håper blir endret etter høstens valg! Det er imidlertid brakt på det rene at BU har anbefalt overfor Administrasjonen at Raj Narula gis nye lokaler.

Raj Narula har hatt kommunal avtale med kommunen om privat drift av Ammerud Fysioterapi siden 1998, tidligere på Ammerudhjemmet, senere i de lokalene som benyttes i dag. Han ble anmodet om å flytte hit, og lokalene er velegnet til behandlingsvirksomheten, med lydtette rom, alt på en flate og med tilgjengelighet også for rullestolsbrukere. Det er dessuten adgang til handicaptoalett.
En ny, revidert kontrakt ble inngått for mindre enn ett år siden, hvor det muntlig ble fastslått at Raj Narula ikke skulle miste sine lokaler.

Det bor vel ca. 8 000 innbyggere i området Ammerud/Grorud. Ifølge Det Norske Fysioterapiforbund bør det være minst 1 fysioterapeut pr. 1.500 innbyggere, dette sier jo sitt!

Jeg er selv i en aldersgruppe som gjør at jeg uten større vanskelighet kan sette meg inn i nødvendigheten av god tilgjengelighet og ikke minst tillit til behandlende fysioterapeut. Dette for å oppnå gode resultater, så vel på det fysiske som det psykiske plan, noe som er med til å øke eldres livskvalitet og evne til å være selvhjulpne så lenge som mulig. Foruten fysioterapi, utfører Raj Narula også homøopati og akupunktur. Hans store brukerkrets omfatter både eldre, unge, barn og babyer.

I forbindelse med ovennevnte har Kjell Bjarne Moen et tankevekkende forslag som går ut på å ruste opp Ammerud Gård etter mønster av Abildsø Gård, hvor flere skoler samarbeider med stiftelsen "Abildsø Gård", kort fortalt: faglig læring og mestring gjennom produktivt arbeid med mer. Dette synes å være et spennende og innovativt tiltak for ungdom — som også kan være inspirasjonskilde for fremtidig bruk av Ammerud Gård.

Bydelsdirektøren er tilskrevet i sakens anledning.

Anne-Karin Kjeldset
Grorud bydel
1. kandidat BU

———————
Innlegget stod på trykk i Akers Avis / Groruddalen 21. mars 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**