Jon Kvikne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon T. Kvikne

Foto: Reidar Lerdal

Jon Kvikne er 2. vara for Venstre til bydelsutvalget i Østensjø og varamedlem i Oppvekstkomiteen og Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester. Han er 70 år, gift og bosatt på Skullerud. Jon har lang erfaring fra sitt arbeide i Oslo politiet og er en aktiv pensjonist. Han har tidligere representert Venstre i bystyret og sitter i dag bl.a. som fast medlem i Kontrollutvalget i Oslo Kommune og i Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**