Ønsker likestillingsutvalg

Følgande var på trykk i Fosna-Folket 28. april 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I siste kommunestyre ba hun ordfører Per Kr. Skjærvik ta initiativ til at kommunestyret oppretter et likestillingsutvalg i kommunen.

– Rissa kommune er en organisasjon hvor det arbeider en stor andel kvinner, men ledelsen i kommunen, både politisk og administrativt, består for en stor del av menn. Vi mener det vil virke positivt om kvinner ble bedre representert i organisasjonen og deres synspunkter og perspektiv kommer til syne i de beslutninger og prosesser som tas, sier Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**