Styret i Rissa Venstre

Siri Evjen fortsetter som leder. Styret i Rissa Venstre har følgende sammensetning:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder:
Siri Evjen

Siri Evjen

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Kasserer:
Asgaut Løwø

Sekretær:
Ellen Marie Dybdahl

Styremedlemmer:
Jan Erik Furunes
Maria Adrienne Bossert

Kommunestyremedlem:
Anne Jorid Gullbrekken

1.vara:
Ragnar Hermstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**