Rissa Venstres førstekandidat

Anne Jorid Gullbrekken er Rissa Venstres kommunestyrerepresentant og medlem i HLTM (Hovedutvalg for Teknisk Landbruk og Miljø) denne perioden. I tillegg er hun leder i Likestillingsutvalget og leder i arbeidsgruppa for kommunens klima- og miljøplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne Jorid Gullbrekken

Foto: Lars Gullbrekken

Til daglig arbeider Anne Jorid som dyrlege. Hun er gift og har to sønner.

Miljøpolitikken var grunnen til at jeg meldte meg inn i Venstre. I dag ser stadig flere hvor viktig det er at vi tar vare på miljøet – miljøpolitikk har endelig kommet øverst på den politiske dagsordenen. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Derfor er Venstre det beste miljøpartiet. Rissa Venstre vil arbeide for at kollektivtrafikken skal bli bedre, og at vi får utarbeidet en klimaplan som bidrar til å reduserer utslippene av klimagasser i kommunen vår.

Jeg er også svært opptatt av skolepolitikk. Og jeg er helt sikker på at om vi skal få til å gi ungene den skolen de fortjener, må vi satse på lærerne. Helt avgjørende for å nå målet om en bedre skole, er at lærerne som skal utføre jobben er motiverte, kompetente og trygge voksne. Høy kompetanse er nødvendig for at lærerne skal kunne utføre sin oppgave på en best mulig måte, og for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte. Læreren skal være en aktiv kunnskapsformidler og tilrettelegger for elevene, og har en plikt til å formidle kunnskap til elevene — på samme måte som elever i skolen må oppleve det som en plikt til å tilegne seg kunnskap.

Bedre eldreomsorg er viktig for Venstre. Å få vedtatt en god utbygging av sykehjem/omsorgsboliger blir en viktig sak for oss, i tillegg til å styrke hjemmesykepleien.

E-post: [email protected]
Mobiltel. 91155075

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**