Ingen grunn til å skynde seg

Det sier Helge Solum Larsen om valg av veiløsning for Tasta. Dette veivalget vil prege trafikkbildet i Stvanger i mange år mener han, og det er derfor viktig å bruke den tid man trenger på å finne løsninger som er bedre enn de Statens Vegvesen til nå har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Vidar Grundetjern

— Å legge en slik hovedvei i en åpen løsning i en tett befolket by er ingen god løsning, sier Helge Solum Larsen til Rogalands Avis. — Vi har hele tiden stått fast på at en lang tunnel er den beste løsningen. Derfor er vi ikke fornøyd med noen av de to alternativene fra Statens vegvesen, sier han videre.

Helge Solum Larsen påpeker at Venstre har vært pådriver for bedre løsninger andre steder i Stavanger, og at Venstre i denne saken hele tiden har ønsket lang tunnel. Han håper at det skal være mulig å få beveget også de store partiene i denne saken.

— Å legge en stamvei i en åpen løsning gjennom en tett befolket by i vår tid er ingen god løsning. I de fleste slik saker legges veiene i fjell under byen, sier Solum Larsen til slutt i RA.

Les mer i RA her >>

Se video om saken her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**