Ønsker lokal klimaplan

Denne artikkelen sto på trykk i Fosna-Folket 23. april 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør, mener Venstre. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80 prosent i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen.

Beregninger viser at så mye som 15 prosent av norske klimagasser kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune.

– Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Rissa kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak, sier Anne Jorid Gullbrekken.

Rissa Venstre vil derfor ta initiativ til at også Rissa kommune nå setter klimaendringene på dagsorden.

– Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne virkemidlene vi som lokalpolitikere har tilgjengelige for å redusere våre klimautslipp, samtidig utvikle en møteplass for kommune/fylkeskommune, innbyggere og næringsliv, hvor fremtidens klimautfordringer kan møtes med bred front, sier Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**