Feil fokus å satse på atomkraft

– Det er feil fokus av det statseide selskapet Statkraft å vurdere bygging av atomkraftverk i Norge, samtidig som vi opplever at ni av ti vindkraftprosjekter nå legges på is, uttaler Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Han peker på at gode prosjekter på fornybar energi nå flyttes utenlands. Tidevannsteknologien til Hammerfest Strøm flyttes nå til utlandet for å utvikles der. Trolig skjer det samme med Fred Olsens bølgekraftprosjekt. Statkraft selv uttaler at det er mer interessant å utvikle vindkraft i utlandet, enn i Norge

 - Norges rolle bør være å utvikle løsninger for miljøvennlig energiproduksjon innen fornybar energi, mener Kvassheim.

– Norges rolle bør være å utvikle løsninger for miljøvennlig energiproduksjon innen fornybar energi, mener Kvassheim.
Foto: Luth

Miljøeksport
– Norges rolle bør være å utvikle løsninger for miljøvennlig energiproduksjon innen fornybar energi og CO2-rensing. Det er innefor disse områdene vi har særlige forutsetninger for å lykkes. Havmøller, bølgekraftverk, tidevannskraftverk og renseteknologi for CO2 kan bli eksportartikler for Norge i fremtiden, sier Kvassheim.

Uløselig avfallsproblem
– Kjernekraft er ingen god miljøløsning, avfallsproblemet er like uløselig som det var for 50 år siden. Det er ikke på dette området Norge skal bidra til ren energiproduksjon. Det er utrolig at vi ser en stopp i fornybar energiproduksjon, og en gryende interesse for kjernekraft fra statseide Statkraft når miljøvernminister er fra SV, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**