Positiv bompengebruk

Venstre støtter forslaget om at bompenger kan finansiere kollektivtrafikk. – Bedring av kollektivtrafikken er en fordel for bilistene, kollektivreisende og bymiljøet, sa Trine Skei Grande på NRKs RedaksjonEN i kveld. Se også innslaget på NRK nett-TV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Se RedaksjonEN på NRK Nett-TV.

Samferdselsdepartementet vil endre veiloven. Lovendringen vil innebære at bompenger kan finansiere kollektivtrafikk. Slik loven er i dag, kan bompenger bare brukes til investeringer i infrastruktur til kollektivtrafikken, men ikke til drift av kollektivtilbudet.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Venstre fornøyd
– Bedre kollektivtilbud gir færre bilister, dermed vil dette også ha en positiv effekt for de som er avhengige av å bruke egen bil. I klartekst: Bedre bymiljø, mindre køer og mer buss, trikk og bane, sier Trine Skei Grande.

– Å bruke bompenger til å gi kollektivtilbudet et løft er miljøvennlig, framtidsretta og samfunnsøkonomisk fornuftig, sier nestleder Lene Liebe i Natur og Ungdom til NUs nettsider.

Rasende Sandberg
Forslaget har fått Fremskrittspartiet til å se rødt.
– Hva blir det neste? Hvor går grensen for hvilke samfunnsoppgaver bompenger skal finansiere? Det neste blir vel skoler og barnehager, freste Per Sandberg, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, overfor Aftenposten.

Også Norges Automobil-Forbund (NAF) uttalte seg i kveldens NRK-program kritisk til regjeringens forslag. Jan Johansen fra forbundet påpekte at Norge trenger et sterkere kollektivtilbud, men at dette er først og fremst et offentlig ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**