Redd for juridiske problemer

Stavanger Formannskap gjorde i går hastevedtak om bruk av 30 millioner kroner for å bekjempe legionella. Problemet er at man ikke har satt tiltakene ut på anbud. Når frykter Per A. Thorbjørnsen for mulige juridiske problemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Regelverket sier at man ved kommunale anskaffelser til en verdi av over 100 000 kroner skal innhente anbud. Per A. Thorbjørnsen viste i formannskapet i går til at dette ikke har skjedd i denne saken. Han stilte seg også undrende til hvor rådmannen har funnet hjemmel for å omgå innkjøpsreglene.

Venstres gruppeleder er innstilt på at dette er en hastesak, men er redd for at det kan kunne føre til juridiske problemer for kommunen. Thorbjørnsen viser til at Stavanger kommune har kommet i problemer tidligere for brudd på anskaffelsesreglementet og synes det er grunn til å stille spørsmål når det ikke kommer fram i saksutredningen hvordan dette reglementet kan omgås i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**