Seniorer er en viktig ressurs

I dag har vi mangel på arbeidskraft på viktige områder i samfunnet. Vi trenger bokstavelig talt flere hender. Skal vi sikre vår økonomiske vekst og velferd, er vi avhengig av at flere er i jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eldre, seniorer

Samtidig er det mange som går av med pensjon når de er 62 år. Det er viktig å få de som selv ønsker det, til å være i arbeid lenger. Framtidas velferd er avhengig av at vi lykkes med å hindre at for mange velger tidlig pensjon og forsvinner ut av arbeidslivet.

Et mer fleksibelt arbeidsliv for seniorer, flere tekniske hjelpemidler i tunge yrker, og mindre byråkratiske og økonomiske hindringer er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Venstre ønsker at regjeringen oppnevner en statlig prøveordning, slik at kommuner kan søke om å finansiere tiltak for arbeidstagere over 62 år. For eksempel 80 % jobb og 100 % lønn eller økt antall feriedager. Dette ville være et godt tiltak for å opprettholde viktig kompetanse og nødvendige hender i kommunene.

Tonje Løwer Gurholt
Leder i Telemark Venstre

Avis, Varden

Innlegget står i Varden HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**