Oljefri oppvarming

Mens Norge sliter med å oppfylle sine Kyoto-forpliktelser, meldes det nå fra Sverige at CO2-utslippene går ned raskere enn ventet. Årsaken er at svenskene fyrer mindre med olje og har gått over til mer miljøvennlig oppvarming. Dette er en type tiltak som koster lite og er enkelt å gjennomføre, men som likevel monner stort i kampen mot klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Skedsmo Venstre har satt seg som mål å redusere kommunens klimagassutslipp med 50% innen 2020, og da er det helt avgjørende at vi legger om til mer miljøvennlig oppvarming. Venstre vil stille krav til alle nybygg om at de må varmes opp ved hjelp av fjernvarme, jordvarme, pellets eller på annen miljøvennlig måte, og sette i gang et arbeid med å bytte ut alle oljefyrer i kommunale bygg. Innen 2011 skal ingen offentlige bygg varmes opp med olje.

Klimaendringene er en av de aller største utfordringene vi står overfor, og for å løse den utfordringen er alle nødt til å bidra. Oljefri oppvarming er ett av mange tiltak i Venstres lokale klimaplan for hvordan Skedsmo kan redusere sin del av klimagassutslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**